PROGRAM FOR PERSON OG VERDIUTVIKLING

Formålet med PPV

PPV er vårt program for person- og verdiutvikling. Gjennom dette programmet vil vi jobbe med det klare verdigrunnlaget beskrevet i Montessori-programmet og opprettelsen av hele skoleprogrammet. PPV gir studenter, foreldre og ansatte muligheten til å utvikle og anerkjenne disse verdiene og prinsippene.

Den nye læreplanen fokuserer mer på verdier, mennesker, naturen og læringssamfunnet. Gjennom læreplanen vår i Montessori fokuserer vi på disse spørsmålene og hverdagslige mellommenneskelige forhold. Values ​​and People Development (PPV) -programmer trenger skoler for å gjøre arbeidet sitt synlig for disse behovene. Disse kravene er en viktig del av den nasjonale læringen som ledelsen har etablert. Innen utdanningsområdet må vi tilstrebe at ulike aspekter av helheten prioriteres og systematisk implementeres i vår daglige utdanning, i samsvar med utdanningstjenester.

Sosial læring og mellommenneskelige verdier er en viktig del av utdannelsen og krever samme oppmerksomhet som det akademiske. Dette er faktorer som påvirker hverandre. Et bedre sosialt skolemiljø bidrar til bedre læringskvalitet, og en felles forståelse av pedagogiske verdier motiverer ansatte og forbedrer dermed kvaliteten på læringen.

Klasse ute på tur

På Norlights Montessoriskolene er vi forpliktet til å ta en helhetlig tilnærming til elever og ansatte, og mener det er viktig at alle aspekter av den enkelte blir ivaretatt og pleiet. Dette betyr å fremme og støtte barnets utvikling og ta hensyn til de ansattes praktiske og sosiale behov.

Gjennom Norlights retningslinjer for undervisning nærmer vi oss både studenter og ansatte helhetlig, med voksne som et viktig forbilde for barn. Skoler er ikke bare et sted å tilegne seg ny kompetanse, men også et sted for menneskelig utvikling som gir et bredere perspektiv på utdanning og gjør livet lettere etter endt utdanning. Hvert element i dette programmet må bidra til personlig vekst. Hvert menneske har unike evner og stort potensial, og ytre forhold påvirker hvordan vi vokser fullt ut. Programmet ønsker å jobbe med ansatte og foreldre for å skape den optimale eksterne strukturen for utvikling av barn og ansatte.

NLEs aktivitetskoordinator er ansvarlig for å støtte og veilede utdanningsinstitusjoner i dette arbeidet. Følgende er spesifikke tiltak som hvert selskap implementerer i sin årlige plan og gjennom samfunnsbasert samarbeid. Dette kommuniseres og planlegges til ansatte og foreldre gjennom ansatte, foreldre- og FAU-møter og gjennomføres over flere dager i den årlige planen som er bestemt av skolen eller barnehagen.

Programmet har som formål å:

Øke forståelse og bevissthet innenfor:

 • Menneskeverd
 • Menneskerettigheter og barnekonvensjonen
 • Likeverd og likestilling
 • Identitet
 • Mangfoldighet, inkludering og respekt
 • Kritisk tenkning og vitenskapelig utvikling
 • Etiske handlinger
 • Bærekraftig utvikling, miljøvern og respekt for naturen
 • Demokrati og demokratiske verdier
 • Livsmestring og helse

Jobber for og mot redusering av:

 • Rasisme og hat
 • Fordommer og diskriminering

Utvikle:

 • Et bedre samarbeid mellom skole og hjem
 • Engasjement, tilhørighetsfølelse og trivsel hos elever, ansatte og foreldre.
 • En felles verdiforståelse i virksomheten

Aktiviteter

I forbindelse med PPV-programmet blir det utført ulike aktiviteter rettet mot elever, foresatte og ansatte. Under er det en oversikt over de ulike aktivitetene:

 • Temabaserte aktiviteter, med formål om å utvikle sosial kompetanse.
 • Alumnimøter
 • Morgenkaffe
 • Seminarer
 • Sosiale kvelder
 • Foreldre som underviser
 • Turer og reiser
 • Vake
 • Aktivitetsklubber
 • Konkurranser/turneringer
 • Hjemmebesøk