Norlights Montessoriskole i Stavanger

I 2016 åpnet Norlights Montessoriskole i Stavanger for første gang dørene på Buøy. Fra høsten 2017 har vi holdt til på Forusbeen. Vi har alltid hatt en drøm og en plan om å bygge vår egen skole i Stavanger. Vi har sammen med arkitekter nå tegnet en helt egen Montessoriskole som er tilpasset vårt bruk. Den nye skolen er også lokalisert like ved den eksisterende og har nærhet til naturen som vi så ofte bruker i undervisningen. Vi gleder oss til å flytte inn her ved skolestart i august 2022. Her vil det bli plass til hele 150 elever!

Montessoriskolen Stavanger har 1.-10.trinn. Klassene er delt inn i aldersblandede grupper der 1.-3. klasse er sammen, 4.-6. klasse og 7.-10. klasse. Vi har 7.klasse sammen med ungdomstrinnet ettersom vi ser at mange av dem strekker seg etter å bli ungdomselever. Montessori er en heldagsskole. Vi har lengre skoledager enn den offentlige skolen, men har ikke lekser. Skoledagen avsluttes 14.45 hver dag, utenom fredager. Da slutter elevene klokken 12.00. SFO er åpent til 16.30 for elever fra 1.-5.trinn.