Utdanningsselskapet
Norlights Education

Vi er et nasjonalt konsern som tilbyr viktige studietilbud i flere store byer i Norge. Norlights Education (NLE) er av den oppfatting at barn og unge er forvalterne av håp og fred i en omskiftelig verden. De er fremtiden. Derfor er det viktig at barna får meg seg riktig bagasje på reisen mot voksenlivet. Vi i Norlights hjelper dem å pakke kofferten, gjennom skole- og barnehagedrift av høy kvalitet. Vi er stolte av å være første, og foreløpig eneste, tilbyder i Norge av både Montessoripedagogikk og International Baccalaureate. Her vil vi kunne være med å forme neste generasjon i et løp fra spedbarnsalder frem til videregående skole.

Vår suksesshistorie

En blanding av god besluttsomhet, ståpåvilje og optimisme gjorde at Norlights Montessoriskole Drammen åpnet i 2013. Kort tid etter fulgte åpningen av Norlights Montessoribarnehage Drammen høsten samme år. Norlights International School Oslo var neste milepæl og åpnet i 2015. Etterspørselen av vårt studietilbud ble stort, noe som resulterte i at Norlights Montessoriskole Stavanger åpnet høsten 2016. Siden starten har eiere, styremedlemmer, ansatte og spesielt studenter og foreldre spilt en sentral rolle i suksesshistoriene til Norlights Education. Det er basert på en helhetlig tilnærming der hele personen blir utdannet og studenten er ansvarlig for prosessen med utdannelsen. Dette legger grunnlaget for utviklingen av en generasjon som reagerer med respekt for alle i miljøet.